Đồng Hồ Gỗ Hương

25.000.000

Đồng Hồ Gỗ Hương 

Chất liệu: Gỗ Hương 100%

Loại đồng hồ: Đồng hồ quả lắc, máy điện tử dùng pin

Kích thước: Cao 2m40, rộng 80, sâu 50

Chế độ: 

  • Báo giờ theo chuông: Nổ chuông bính bong theo giờ
  • Báo chuông theo nhạc: Báo giờ theo nhạc và chuông bính bong.
  • Chế đọ tắt chuông: Chuông ngưng báo